ŽÁROKERO           ……… keramika dělaná srdcem

    Začátek působení firmy ŽÁROKERO - Ing. Pavel Simandl je datován rokem 2003, kdy se podařila realizovat myšlenka zúročení dlouholetých pracovních zkušeností z vývoje, technologických podmínek výroby, koncových aplikací, tuzemského a zahraničního obchodu v oblasti žáruvzdorných materiálů, technické keramiky, oprav vyzdívek tepelných agregátů a navazujících oborů z oblasti strojírenství a hutnictví, hlavně z výroby ocelových konstrukcí a odlitků kovů, čímž byla realizována i navazující myšlenka o způsobu práce malé dodavatelské  firmy dle své vlastní vize.

    Protože v obchodní praxi je v rámci dodavatelsko - odběratelských vztahů efektivnější a co se finančních toků týče i zavedenější spolupráce velkých firem s velkými dodavateli než s dodavateli malými, byla prvotní činnost zaměřena na výrobní subjekty menší a střední velikosti. V počáteční fázi to byly zejména slévárny barevných kovů s metodou gravitačního lití do kokil a písku, dále pak tlakové slévárny hliníku, v neposlední řadě pak slévárny větší s převažujícími podíly zahraničního kapitálu navazující zejména na automobilový průmysl. Důraz byl kladen na osobní poznání technologie výroby každého zákazníka a z toho vyplývající nápady na zkvalitnění jeho výrobních vstupů z hlediska žáruvzdorných materiálů, technické keramiky a optimalizace vyzdívek pecí. Cílem těchto technických a cenových inovací je pak výsledné zefektivnění jeho výroby a zvýšení provozní bezpečnosti.

 

    Stručně definované hlavní zásady obchodní politiky jsou:

- preferovaná osobní komunikace se
  zákazníkem
- informovanost o technologii výroby
  zákazníka
- propagace nejnovějších vývojových i
  aplikačních trendů v oblasti
  žáruvzdorných materiálů, technické
  keramiky a stavby  vyzdívek
  tepelných agregátů a to jak u
  základních výrobních profesí, tak i na
  vyšších vedoucích stupních zákazníků
- kreativita, invence, nápad při řešení a
  zkvalitnění výrobních postupů v
  této oblasti využitím a propojením
  všech dostupných informačních toků
- propojení obchodních informací o výše uvedených komoditách
- vlastní kontinuální vzdělávání v této oblasti, logické uplatnění uzavřené zpětné vazby pro další
  inovace