Žáruvzdorné výrobky a technická keramika jsou dodávány od renomovaných zahraničních i tuzemských výrobců ve většině případů na základě více léty ověřené  exkluzivní spolupráce.

 

          Podle způsobu použití v  jednotlivých průmyslových odvětvích se jedná o následující skupiny výrobků:

 

Ocelárny, vysoké pece, válcovny, koksovny:

- použití pro jednotlivé části vyzdívek ocelárenských pánví a mezipánví, nalévací pánve surového železa, torpédomísiče, licí soupravy pro lití spodem (trychtýř, licí trubka, hvězdice, průběžný kanálek, koncový kanálek), zátkové trubky, ohřívače větru, horkovzdušné potrubí, rekuperátory, elektrické odporové pece, vyzdívky ohřívacích krokových, narážecích, hlubinných pecí, vyzdívky kalících, popouštěcích a žíhacích pecí

 

Slévárny oceli a šedé litiny:

- izolační vyzdívky EOP, vyzdívky kupolových pecí pro tavení šedé litiny, zátkové trubky pro uzavírání pánví, větší typy licích trubek a licích systémů, izolace nálitků, výlevky pro pánve

 

Slévárny barevných kovů:

- izostaticky lisované šamotografitové a SiC-kelímky pro tavení, udržování a transport barevných kovů (slitiny Al, Cu, Zn, Ni, mosaz, bronz, šedá litina, drahé kovy), podstavce kelímků, proplyňovací trubice, naběračky, odstruskovací naběračky, nalévací trychtýře na bázi žárobetonu i SiC pro udržovací pece typu Westomat, stoupací a dávkovací trubice na bázi Syalonu, Aluminiumtitanátu a SiC, ochranné trubice termočlánků na bázi Syalonu a Grafitu, ochranné trubice topení v elektrických odporových pecích na bázi Syalonu a SiC, dávkovací hrnce, výtokové kameny i s uzavíráním, míchadla, kompletní dodávky vyzdívek pro tavící a udržovací pece Al dle vlastního návrhu (i tlakované pece pro NTL-lití hliníku)

 

Cementárny, vápenky, cukrovary:

- části vyzdívek rotačních pecí, vyzdívky šachtových pecí pro pálení vápna

 

Keramický průmysl:

- pálící pomůcky na bázi SiC pro výpal elektrotechnického a užitkového porcelánu, event. kordieritové keramiky, lehčených tvarovek, atp., výrobky na bázi šamot-kordierit jako jsou např. nosiče topení pro elektrické odporové pece, pálící pomůcky na bázi SiC-mullit pro výpal elektrotechnického porcelánu, izolační tvarovky pro stavbu keramických pecí, tvarovky pro cihelny, tvarovky pro systémovou  stavbu vozů komorových pecí

 

Energetika:

- vyzdívky kotlů, včetně tvarovek „péro-drážka“ dle německých standardů, kotlové tvarovky, izolační tvarovky, vyzdívky kotlů pro paliva z obnovitelných zdrojů

 

Ekologická zařízení:

- vyzdívky spaloven, vyzdívky kotlů na spalování biomasy

 

Materiály pro kamnářské účely:

- vyzdívky a obezdívky venkovních i vnitřních krbů, udíren, topenišť, obezdívky hlav komínů, vyzdívky kachlových kamen, pohledové prvky (fasády, ploty,…),