Výrobky jsou zde specifikovány dle následujících účelů použití, tvarových, mechanických a fyzikálně-chemických vlastností:

 

4.1. Technická keramika pro slévárny barevných kovů:

 

4.2. Hutné žáruvzdorné materiály a hrubá technická keramika pro vyzdívání

       tepelných agregátů a lití oceli:

 

4.3. Izolační materiály pro vyzdívání tepelných agregátů:

 

4.4. Hutné netvarové žáruvzdorné materiály pro vyzdívání tepelných agregátů

       či výrobu tvarově komplikovaných tvarovek: