Paralelně s prodejem žáruvzdorných materiálů a technické keramiky je činnost firmy zaměřena i na praktickou aplikaci těchto materiálů. Konkrétně se jedná o vyzdívání tepelných agregátů v průmyslu, přičemž nabídka a rozsah díla zahrnuje:

 

- návrh řešení vyzdívky s ohledem na optimalizaci prostupů tepla

 

- volbu nejvhodnějších kontaktních materiálů pro minimalizaci koroze a opotřebení

  vyzdívky kovy, spalinami či mechanickým opotřebením v žáru

 

- rozpis potřebných materiálů

 

- dodání materiálů na staveniště

 

- využití vlastního speciálního strojního vybavení pro zpracování materiálů

  specifickými pracovními postupy

 

- vlastní provedení vyzdívky dle dalších požadavků zákazníka – buď na místě ve 

  výrobních prostorách zákazníka nebo, v případě menších zařízení, v dílně

  dodavatele ve Stříteži u Č. Těšína. Při realizaci je možno po domluvě pro nárazové 

  práce využít i místní pracovní síly zákazníka, jejich krátkým zaškolením, vedením a

  dozorem se eliminuje potřeba externích pracovníků, což spolu s lepším vytížením

  jeho stávajících pracovníků redukuje náklady na celé dílo.

 

- garanci na funkčnost vyzdívky

 

 

Fotografie z postupů prací na některých dílech, které byly dokumentovány, naleznete zde:

 

7.1 Stacionární tavící a udržovací pec pro Al, výrobce STRIKO, nová vyzdívka

      udržovací a oprava vyzdívky tavící části, r. 2004 - 800x600, 1024x768

 

7.2 Stacionární tavící a udržovací pec pro Al, výrobce DEL, oprava vyzdívky tavící

      komory, r. 2004 - 800x600, 1024x768

 

7.3 Udržovací pece pro tlakové lití Al, výrobce Realistic, nové vyzdívky 2 pecí, r.    

      2006-07 - 800x600, 1024x768

 

7.4 Stacionární tavící a udržovací pec pro Al (č.1), výrobce DEL, nová vyzdívka, r.

      2006 - 800x600, 1024x768

 

7.5 Stacionární tavící a udržovací pec pro Al (č.2), výrobce DEL, nová vyzdívka, r.

      2007 - 800x600, 1024x768

 

7.6 Udržovací pece pro NTL-lití Al, výrobce STRIKO, nové vyzdívky 3 pecí, r. 2007-08

      - 800x600, 1024x768

 

7.7. Udržovací pec pro tlakové lití Al, výrobce DEL, nová vyzdívka, r. 2008

       - 800x600, 1024x768